Oferowane przez Kancelarię usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

 • sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień i innych aktów prawnych
 • opinie i porady prawne
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym dochodzenie roszczeń z umów
 • windykacja należności, w tym reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • ochrona dóbr osobistych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorstw. Kancelaria świadczy stałą, jak i doraźną pomoc prawną przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców, tj. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek, jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów w zakresie bieżących działań podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych między innymi z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego
 • sporządzanie i analiza umów
 • zakładanie, rejestrowanie i przekształcanie spółek
 • reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • windykacja należności, w tym prowadzenie spraw egzekucyjnych
 • sporządzanie umów cywilno prawnych dostosowanych do potrzeb i profilu działalności przedsiębiorcy
 • udział w procesach negocjacji z podmiotami trzecimi
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z bieżąca działalnością przedsiębiorcy.

Kancelaria pomoże Państwu również w delikatnych sprawach, związanych z uregulowaniem stosunków wynikających z więzi rodzinnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów świadczymy usługi w zakresie:

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o alimenty i zmianę ich wysokości
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (o powierzenie wykonywania, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej).

Kancelaria prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności dla naszych Klientów od ich dłużników. Doradzamy Klientom w wyborze najkorzystniejszego i najszybszego sposobu przeprowadzenia windykacji. W przypadku egzekucji komorniczej, czuwamy by egzekucja była skuteczna i szybka.

W ramach usługi zapewniamy:

 • wezwanie dłużnika do zapłaty
 • negocjacje z dłużnikiem co do sposobu i terminu spłaty należności
 • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu w celu uzyskania tytułu wykonawczego
 • sporządzanie pism procesowych w trakcie procesu, przed sądami wszystkich instancji
 • występowanie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
 • kierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Świadczona przez nas pomoc to przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci
 • porady prawne i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku.

 
ip stresser