Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Nasze usługi obejmują:

  • pomoc przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
  • sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy i innych
  • zniesienie współwłasności, podział nieruchomości
  • sprawy o eksmisję, ustanowienie służebności, zasiedzenie
  • zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami wszystkich instancji.

 
ip stresser