W ramach naszych usług oferujemy pomoc konsumentom i przedsiębiorcom, obejmującą:

  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
  • sporządzanie i analiza umów, regulaminów, wzorców umownych z uwzględnieniem wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • sprzedaż konsumencka, w tym sporządzanie reklamacji, pism procesowych i wniosków.

 
ip stresser