Oferowane przez Kancelarię usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

  • sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień i innych aktów prawnych
  • opinie i porady prawne
  • sprawy odszkodowawcze
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym dochodzenie roszczeń z umów
  • windykacja należności, w tym reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • ochrona dóbr osobistych
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 
ip stresser