Wielkimi krokami zbliża się rewolucyjna zmiana, wprowadzająca jednolite przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r., zwane popularnie „RODO”.

 
ip stresser